Holzspalter

Widl stehender Holzspalter XM-11Z;11 to
1.900,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Widl stehender Holzspalter 11 to,XM-11/K Kombi
2.520,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Widl stehender Holzspalter XL-14/Z;14 to
2.230,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Widl stehender Holzspalter XM-14Z;14 to
2.140,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Balfor Holzspalter A9VarioET; 9 to Spaltkraft
1.361,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Balfor Holzspalter A12Vario ET; 12 to Spaltkraft
1.920,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten